Δρ Αλέξανδρος Φ. Παπαρσένος

Δρ Αλέξανδρος Φ. Παπαρσένος

Γενικός Διευθυντής ΤΥΠΕΤ

Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών (Docteur es Sciences Economiques) του Πανεπιστημίου της Σορβόννης /Paris I (Φεβρουάριος 1983). Διδακτορική Διατριβή: «Διεθνής Τραπεζική Χρηματοδότηση και Ισοζύγια Πληρωμών» Βαθμός: Άριστα

· Kάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος D.E.A./ Paris I στην Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη (1980)

· Πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Ο.Ε.) (Δεκέμβριος 1975) Βαθμός: Λίαν Καλώς

3/2018 – … ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

10 /2012 – 2/2018 ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΦΟΡΕΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2/2011 – 9/2012 ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΕΤΕΑΝ Α.Ε., ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2/2010 – 9/2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (AECM), ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 2/2010 – 2/2011 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

11/2008 – 2/2010 ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΦΟΡΕΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 6/2007 – 10/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (AECM), ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 12/2003 – 10/2008 ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

7/2001 – 12/2003 ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

10/2000 – 10/2003 ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

1/2000 – 6/2001 ΕΤΕΒΑ ΑΕ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ΕΞΑΓΟΡΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ενδεικτικά):

– Υλοποίηση ως επικεφαλής (Project Manager ή Program Manager) έργων διεθνούς εμβέλειας για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και/ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (Project Manager του επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας της Παρευξείνιας Τράπεζας/ Black Sea Trade and Development Bank, των έργων “Strategies, Policies and Risk Management of Guarantee Organizations” και “Gap analysis of SME financing needs of Greece”)

– Εκπόνηση ή/και υλοποίηση δεκάδων επιχειρηματικών σχεδίων ελληνικών επιχειρήσεων Εισηγητής σε σεμινάρια

– Εισηγητής σε πολυάριθμα επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν την ελληνική οικονομία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το εγγυοδοτικό σύστημα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

– Αρθρογράφος στον ημερήσιο, εβδομαδιαίο και περιοδικό τύπο

– Συγγραφέας επιστημονικών βιβλίων για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων («Χρηματοδοτικά Εργαλεία για ΜΜΕ» και «Χρηματοδοτικές Τεχνικές για επιχειρήσεις») Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Jeremie (μέτοχοι Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και Ελληνικό Δημόσιο).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός Διευθυντής ΤΥΠΕΤ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός Διευθυντής ΤΥΠΕΤ