Δρ. Αναστάσιος Σεπετής

Δρ. Αναστάσιος Σεπετής

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με εξειδίκευση στις Πολιτικές και στα Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Προστασίας 

Ο Αναστάσιος ΣεπετήςPhD., MSc και BA, είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ειδίκευση τις Πολιτικές και τα Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Προστασίας. Επίσης, είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας του Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει αναλάβει έρευνα και διδασκαλία από το 2003 σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σε τομείς που σχετίζονται με την Αειφόρο Ανάπτυξη και τις Στρατηγικές Εταιρικής Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Πολιτικής σε διεθνείς, ευρωπαϊκές και συγκριτικές πολιτικές μάνατζμεντ, χρηματοοικονομικών, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικής οικονομίας και κυκλικής οικονομίας. Επίσης, έχει απασχοληθεί ως Πρόεδρος και Διοικητής Νοσοκομείων και Κοινωνικών Οργανισμών, ως Γενικός Διευθυντής επιχειρήσεων και σύμβουλος επιχειρήσεων, ενώ είναι εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα για τηn Αειφόρο και Περιβαλλοντική Διαχείρισηστην Αειφόρο Αγορά Κεφαλαίου, στην Αειφόρο και Κοινωνική Επένδυση, στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Αειφόρο Απασχόληση, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, την Αειφόρο και Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Δημόσια Υγεία, στο Μάνατζμεντ και τα Χρηματοοικονομικά της Υγειονομικής ΠερίθαλψηςΕίναι πιστοποιημένος επιθεωρητής από την IEMA για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ISO 14001, ISO 9001), καθώς και πιστοποιημένος επιθεωρητής από τα Ηνωμένα Έθνη για την Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Κινδύνου (UNEP FI- ESRA).      

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Αειφόρο Διαχείριση και τη χρηματοδότηση των πολιτικών περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης για την αγορά κεφαλαίου, για τις επιχειρήσεις, για την υγεία, την αειφόρο εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία, την καταπολέμηση της φτώχειας και την απασχόληση. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, βιβλία και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει εκδώσει τα βιβλία με τίτλο: «Περιβαλλοντική και Αειφόρος Διαχείριση στη Δημόσια Υγεία» και «Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η συμβολή των πολιτικών και των χρηματοοικονομικών μεθόδων στην αειφόρο ανάπτυξη και στο νέο κοινωνικό κράτος» Εκδόσεις Παπαζήση, που διδάσκεται σε ελληνικά πανεπιστήμια και αποτελεί εγχειρίδιο περιβαλλοντικής και αειφόρου διαχείρισης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.  

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με εξειδίκευση στις Πολιτικές και στα Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Προστασίας 
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με εξειδίκευση στις Πολιτικές και στα Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Προστασίας