Δρ Αριστοτέλης Καρυτινός

Δρ Αριστοτέλης Καρυτινός

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Prodea Investments

Ο Δρ Αριστοτέλης Καρυτινός είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Prodea Investments, της μεγαλύτερης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα με ενεργητικό € 3 δισ. σε Ελλάδα, Κύπρο και επιλεκτικά σε άλλες βασικές αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Ιταλία. Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε επενδυτικές και τραπεζικές δραστηριότητες καθώς κατείχε διευθυντικές θέσεις στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Πριν από τη σημερινή του θέση, ο κ.Καρυτινός ήταν για 6 χρόνια Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Πριν από την ένταξη του στον όμιλο της ETE, κατείχε ανώτερες θέσεις στον Όμιλο Eurobank όπου διετέλεσε Επικεφαλής του Real Estate του Ομίλου, Διευθυντής Στεγαστικής Πίστης και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Properties AEEAΠ (αργότερα γνωστή ως Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ). Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην τελευταία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2006 καθώς και η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου το 2007, συγκεντρώνοντας συνολικά περίπου €450εκ.. Στο παρελθόν, εργάστηκε επίσης επί σειρά ετών σε διευθυντικές θέσεις του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο Δρ Καρυτινός είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο του Warwick, UK, μέλος του RICS (Fellow of Royal Institute of Chartered Surveyors) και Recognised European Valuer ( REV).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Prodea Investments
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Prodea Investments