Δρ Ευάγγελος Τέρπος

Δρ Ευάγγελος Τέρπος

Καθηγητής Αιματολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

O κος Ευάγγελος Τέρπος έχει μετάσχει σε μεγάλο αριθμό κλινικών μελετών που αφορούν τις πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες και ιδιαίτερα το πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) και έχει περισσότερες από 450 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ο κος Τέρπος προεδρεύει στο Bone Subgroup του International Myeloma Working Group και του Guideline Subgroup του European Myeloma Network. Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) από το 2015 και αντιπρόεδρος της ΕΑΕ για το διάστημα 2016-2018. Έχει δώσει προσκεκλημένες διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια όπως σε αυτά των ASH (American Society of Hematology), ASCO (American Society of Clinical Oncology), EHA (European Hematology Association), IMS (International Myeloma Society), EMN (European Myeloma Network), CABS (Cancer and Bone Society) κ.α. Είναι Βοηθός Εκδότης στο επίσημο περιοδικό της EHA, HemaSphere, και μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Haematologica.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής Αιματολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής Αιματολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ