Κώστας Αθανασάκης

Κώστας Αθανασάκης

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Dr Kostas Athanasakis, a health economist by training, is a Researcher at the University of West Attica, a Visiting Assistant Professor in Health Economics/Public Health Policy at the European University of Cyprus and a Visiting Lecturer in Health Economics at the Medical School of the University of Nicosia. Kostas focuses his research and teaching efforts in the fields of Economic Evaluation of Pharmaceuticals, Health Technology Assessment and Pharmaceutical Policy, having published over 200 papers and abstracts, as well as 12 books, during the last years. Kostas is currently the Director General of the Institute for Health Economics (based in Athens, Greece),  and has, also, served twice as Chairman of the Research Review Committee of the Annual European Congress of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής