Δρ Μανώλης Δεληγιαννάκης

Δρ Μανώλης Δεληγιαννάκης

Επίτιμος Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, Hellascert

• Επίτιμος Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, Hellascert
• Ο Μανώλης Δεληγιαννάκης είναι Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών και Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός καθώς και Διπλωματούχος Οικονομολόγος Μηχανικός του Πολυτεχνείου του Aachen της Γερμανίας.
• Γενικός Διευθυντής της DQS Hellas και κύριος μετόχος από την ίδρυσή της, το 1999 και Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, της Hellascert.
• Εργάστηκε σε διάφορες διοικητικές θέσεις στην Ολλανδική και Γερμανική βιομηχανία και είχε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών WEMA Κολωνίας.
• Προϊστάμενος της «Γραμματείας Πολιτικής Διευρωπαϊκής Διακινήσεως Ελλήνων Εργαζομένων» στο Υπουργείο Συντονισμού.
• Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) και Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Παραγωγικών Επενδύσεων Α.Ε., θυγατρικής του ΕΛΚΕΠΑ.
• Μέλος του Οικονομικού (ΟΕΕ) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).
• Προέδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Εθνικών Κέντρων Παραγωγικότητας (EANPC) και εκπρόσωπος της Ευρώπης στο τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Υπηρεσίας Παραγωγικότητας (IPS) με έδρα την Washington/ΗΠΑ (1992-1993).
• Ιδρυτής και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Management Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) για μια πενταετία (1993-1998), και σήμερα επίτιμο μέλος της.
• Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης και Ελέγχου (HELLASCERT) (2003-2008 και 2012-2014) και επίτιμος Πρόεδρος της.
• Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επίτιμος Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, Hellascert
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επίτιμος Πρόεδρος, Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, Hellascert