Δρ. Θεοδοσία Μάϊνα

Δρ. Θεοδοσία Μάϊνα

Δ/ντρια Ερευνών, Μοριακή Ραδιοφαρμακευτική ΙΠΡΕΤΕΑ, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

Η Δρ. Μάϊνα για περισσότερο από 25 χρόνια δραστηριοποιείται ερευνητικά στην ανάπτυξη και προκλινική αξιολόγηση ραδιοσημασμένων πεπτιδικών αναλόγων για στόχευση των καρκινικών κυττάρων. Ανάλογα επιλέγονται για «μετάφραση» σε ογκολογικούς ασθενείς με απώτερο στόχο τη εφαρμογή τους στη στοχευμένη απεικονιστική διάγνωση και ραδιονουκλιδική θεραπεία – “theranostics” – των όγκων στον άνθρωπο. Η Δρ. Μάϊνα έχει συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση εθνικών και Ευρωπαϊκών επιστημονικών προγραμμάτων και ερευνητικών δικτύων σχετικών με νέα πεπτιδικά ραδιοφάρμακα. Έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές και διπλώματα εξειδίκευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικών. Αρκετά από τα προϊόντα αυτής της ερευνητικής δραστηριότητας έχουν αξιολογηθεί σε σημαντικά Ευρωπαϊκά κλινικά κέντρα, ενώ ένα από αυτά βρίσκεται στο στάδιο ανάπτυξης «theranostic» ραδιοφαρμάκου από γνωστή φαρμακοβιομηχανία. Το 2013, η Δρ. Μάϊνα βραβεύτηκε με το σημαντικό “Marie Curie Award” για την εργασία της στην in vivo σταθεροποίηση ραδιοπεπτιδίων με αναστολείς πεπτιδασών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
Λεπτομέρειες Ομιλητή