Ευφροσύνη Ε. Κουσκουνά, BSc, MSc, FHAS

Ευφροσύνη Ε. Κουσκουνά, BSc, MSc, FHAS

Πρόεδρος, Εθνική Αναλογιστική Αρχή

Η Ευφροσύνη Ε.Κουσκουνά γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «Στατιστικές Μέθοδοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Οργανισμών» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πιστοποιημένη αναλογιστής και Πλήρες Mέλος (Fellow) της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας.

Έχει εργαστεί σε θέσεις ευθύνης, σε Ασφαλιστικές Εταιρείες, και σήμερα είναι Πρόεδρος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή Ελλάδος. Έχει πολυετή πείρα, σε διάφορους τομείς που άπτονται πληθώρας θεμάτων που αφορούν στην Κοινωνική, Επαγγελματική και Ιδιωτική ασφάλιση.

Συμμετέχει στην ομάδα εκπόνησης μελετών της Χρηματοοικονομικής Εξέλιξης του Ελληνικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος. Είναι μέλος της ομάδας δημιουργίας κανόνων σχετικά με τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Επαγγελματικών Ταμείων.

Είναι εκπρόσωπος στην Επιτροπή του group 83 της EUROSTAT, που αφορά το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των εργαζομένων στην ΕΕ.

Είναι υπεύθυνη έργου της ομάδας των Εποπτών για τη διεξαγωγή των ασκήσεων αντοχής ακραίων καταστάσεων / Stress Tests της EIOPA, για τα Επαγγελματικά Ταμεία.

Ήταν επί πολλά έτη, μέλος της Επιτροπής Ζωής καθώς και ομάδων εργασίας στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος, Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος, Εθνική Αναλογιστική Αρχή