Ελένη Κορίτσα

Ελένη Κορίτσα

Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., Πρόεδρος ΤΕΑ ΕΘΕ

Η κ. Ε. Κορίτσα είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.., μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του AIF DIAS II στο Λουξεμβούργο. Από τον Σεπτέμβριο του 2021, η κα. Κορίτσα είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, ενώ τον Ιούνιο του 2022 εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών και συμμετέχει ως μέλος και στην Επιτροπή Ελέγχου του Κεφαλαίου. Η κα. Κορίτσα εργάζεται στον Όμιλο της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. από το 1992 σε διάφορες θέσεις ευθύνης: στην Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος αρχικά με τομείς ευθύνης την Διεύθυνση Πωλήσεων Θεσμικών Πελατών, την Διεύθυνση Fund Selection, την Διεύθυνση Financial Services, HR and Organosis και την Διεύθυνση ΙΤ, και κατόπιν με τομείς ευθύνης τις Διευθύνσεις Πωλήσεων Θεσμικών Πελατών και Πωλήσεων Ιδιωτών Πελατών, καθώς και τα Τμήματα Πωλήσεων Fund Selection και Διεθνών Πωλήσεων, στην Eurobank EFG Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. ως Γενικός Διευθυντής έχοντας στον τομέα ευθύνης της τη Διεύθυνση Πωλήσεων Θεσμικών Πελατών και τη Διεύθυνση Marketing και Επικοινωνίας, ως Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής στην Eurobank EFG Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ., ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της EFG Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. για Business Development, Marketing and Sales, ως Διευθύντρια, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Θεσμικής Πελατείας της EFG Telesis Finance και ως Senior Account Officer στο Τμήμα Treasury Sales της Γενικής Διεύθυνσης Global Markets της Τράπεζας Eurobank. Προγενέστερα, απασχολήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος στη Διεύθυνση Νομισματικής και Πιστωτικής Πολιτικής, στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων. Η κ. Κορίτσα είναι κάτοχος CFA in ESG Investing και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. στα Οικονομικά από το London School of Economics and Political Science και αριστούχος απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., Πρόεδρος ΤΕΑ ΕΘΕ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., Πρόεδρος ΤΕΑ ΕΘΕ