Ελευθέριος Κρητικός

Ελευθέριος Κρητικός

Υποδιοικητής e-EΦΚΑ, Πρόεδρος ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ & Αντιπρόεδρος ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών

Ο Ελευθέριος Κρητικός είναι Υποδιοικητής στον e-ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης), Εκτελεστικός Πρόεδρος στην ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ και Αντιπρόεδρος στην ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Έχει πολυετή εμπειρία σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις σε βιομηχανίες, εταιρείες real estate και σε εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, ενώ έχει επίσης διατελέσει εξωτερικός οικονομικός σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση σύνθετων καταστάσεων εξυγίανσης.

Στο παρελθόν, έχει εργαστεί επίσης ως Σύμβουλος του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ως Σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ως Ανώτερος Σύμβουλος του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών –πρώην ΑΣΟΕΕ-, κάτοχος διατμηματικού MBA του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει μετεκπαιδευτεί στους τομείς Sustainability Leadership και Data Analysis στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και Managerial Finance στο London School of Economics. Τέλος, είναι κάτοχος πιστοποίησης τύπου «Δ» (Αναλυτή Χρηματοπιστωτικών Μέσων και Εκδόσεων) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποψήφιος Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Υποδιοικητής e-EΦΚΑ, Πρόεδρος ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ & Αντιπρόεδρος ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Υποδιοικητής e-EΦΚΑ, Πρόεδρος ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ & Αντιπρόεδρος ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών