Ελευθέριος Θηραίος MD, MSc, PhD

Ελευθεριος Θηραίος MD, MSc, PhD

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ. 

Μετεκπαιδευθείς στη Δημόσια Υγεία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Παν/μιο Αθηνών/King’s College/ETHICS). 

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. 

Πρόεδρος της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ΠΦΥ 

Μέλος της “Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών” και Μέλος Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας για την ανάπτυξη Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης και Εθνικών Μητρώων του Υπουργείου Υγείας.   

Εμπειρογνώμονας Επιτροπής Υγείας της ΚΕΔΕ. 

Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και Συντονιστής της Ακαδημίας Κλινικών Μελετών. Μέλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Εταιρειών & Δικτύων.  

Με δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή βιοϊατρικά περιοδικά, συμμετοχές σε πολυκεντρικά ερευνητικά προγράμματα και συνέδρια, καθώς και στη συγγραφή βιβλίων και εκπαιδευτικών εγχειριδίων.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών