Ευάγγελος Φραγκούλης, MD, MHA

Ευάγγελος Φραγκούλης, MD, MHA

 Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός, Γενικός   Γραμματέας   της   Ελληνικής   Ακαδημίας   Γενικής   / Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός και κάτοχος M.Sc. στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας.

Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ. Αναπληρωτής Αρχίατρος του ΕΔΟΕΑΠ. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο οικογενειακής ιατρικής στη Νέα Σμύρνη από το 2010. Είναι Προσωπικός Ιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ.

Αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής  Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων  για την Δημόσια Υγεία, εθνικός εκπρόσωπος  στο  European Primary Care Cardiovascular Society (EPCCS).

Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής (2011-2018), εξωτερικός σύμβουλος του WHO Europe, διδάσκων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με αντικείμενο την ΠΦΥ και τη Δημόσια Υγεία (ΕΚΠΑ, ΠΑΔΑ) και συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας και την τοπική ομάδα του WHO Europe στο Health Reform Support Programme στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
     Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός, Γενικός   Γραμματέας   της   Ελληνικής   Ακαδημίας   Γενικής   / Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
     Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός, Γενικός   Γραμματέας   της   Ελληνικής   Ακαδημίας   Γενικής   / Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ