Ευάγγελος Μουσταφέρης

Ευάγγελος Μουσταφέρης

Senior Manager, ΕΥ

Ο Ευάγγελος Μουσταφέρης ηγείται των Ασφαλιστικών και Αναλογιστικών υπηρεσιών στην ΕΥ Ελλάδας σε θέματα Ζωής, Υγείας και Επενδύσεων O ρόλος του περιλαμβάνει υπηρεσίες γύρω από την Επιχειρησιακή Ανάλυση σε Τεχνολογικές Λύσεις, την προώθηση της καινοτομίας ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων και τις αποτιμήσεις υπό τη Φερεγγυότητα II (Solvency II) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS). Επίσης στις ευθύνες του περιλαμβάνονται υπηρεσίες γύρω από τη Διαχείριση Ενεργητικού και Παθητικού (ALM) και τη βελτιστοποίηση κεφαλαιακών απαιτήσεων. 

Ξεκινώντας την εργασιακή καριέρα του στην EY το 2015 ως Life Actuary, ο Ευάγγελος έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα στην Ελλάδα και στις διεθνείς ασφαλιστικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Καναδά. Προήχθη σε Senior Manager το 2023. 

Ο Ευάγγελος είναι μέλος στο Institute of Actuaries (IFoA) του ΗΒ και διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) Business Mathematics από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον, κατέχει πτυχίο (BSc) στο τμήμα Μαθηματικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Senior Manager, ΕΥ 
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Senior Manager, ΕΥ