Ευαγγελία Χειμωνίδη

Ευαγγελία Χειμωνίδη

Επικεφαλής Διοικητικός Υπεύθυνος (Τομέας Επαγγελματικών Ταμείων) της Prudential Informatics

Η Ευαγγελία Χειμωνίδη διαθέτει πολυετή και εξειδικευμένη εμπειρία στον ασφαλιστικό χώρο καθώς έχει ασχοληθεί εκτενώς με την διαχείριση Επαγγελματικών Ασφαλιστικών Ταμείων και την υποστήριξη λειτουργιών των Ασφαλιστικών Εταιρειών. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Prudential Informatics από τον Φεβρουάριο του 2018 και κατέχει τη θέση της Επικεφαλής Διοικητικού Υπευθύνου (Τομέας Επαγγελματικών Ταμείων). Έχει σπουδάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) και είναι κάτοχος πτυχίου Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επικεφαλής Διοικητικός Υπεύθυνος (Τομέας Επαγγελματικών Ταμείων) της Prudential Informatics
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Επικεφαλής Διοικητικός Υπεύθυνος (Τομέας Επαγγελματικών Ταμείων) της Prudential Informatics