Ευαγγελία Κοράκη

Ευαγγελία Κοράκη

Πρόεδρος HACRO (Ελληνικός Σύλλογος Εταιρειών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών), Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Coronis Research ΑΕ

Η Ευαγγελία Κοράκη είναι ιδρύτρια, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας CORONIS Research SA, από το 2003.

Σπούδασε Χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει περισσότερα από 15 έτη τεχνογνωσίας, διοικητικής εμπειρίας και διαχείρισης στον τομέα των Ιατρικών & Κανονιστικών Υποθέσεων σε εταιρείες της παγκόσμιας φαρμακευτικής βιομηχανίας όπως η Roche, η Warner Lambert, η Pfizer, η Actelion Pharmaceuticals και 20 έτη σε θέσεις υψηλής ευθύνης στην κλινική έρευνα. Έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη πολλών φαρμακευτικών προϊόντων σε διεθνείς αγορές, μεταξύ των οποίων και ορφανά φάρμακα, και έχει βαθιά γνώση των κανονιστικών διαδικασιών και προτύπων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Συμμετέχει ενεργά σε ομάδες εργασίας που έχουν στόχο την προώθηση της κλινικής έρευνας στην Ελλάδα και την εναρμόνισή της με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Εταιρειών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών, HACRO και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2013.

Από το 2017 εκλέγεται και διατελεί Πρόεδρος του HACRO.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος HACRO (Ελληνικός Σύλλογος Εταιρειών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών), Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Coronis Research ΑΕ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος HACRO (Ελληνικός Σύλλογος Εταιρειών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών), Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Coronis Research ΑΕ