Ευφροσύνη Ε. Κουσκουνά, BSc, MSc

Ευφροσύνη Ε. Κουσκουνά, BSc, MSc

Fellow of Hellenic Actuarial Society (FHAS), Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής

Η Ευφροσύνη Ε.Κουσκουνά είναι Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής Ελλάδος. Είναι πιστοποιημένη αναλογιστής και Πλήρες Mέλος (Fellow) της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδας, Μέλος της European Actuarial Association (EAA) και της International Actuarial Association (ΙΑΑ), απόφοιτος του Μαθηματικού τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «Στατιστικές Μέθοδοι Διαχείρισης Ασφαλιστικών Οργανισμών» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει εργαστεί σε θέσεις ευθύνης σε Ασφαλιστικές Εταιρίες και έχει πολυετή πείρα, σε διάφορους τομείς που άπτονται πληθώρας θεμάτων που αφορούν την Κοινωνική, Επαγγελματική και Ιδιωτική ασφάλιση.
Είναι μέλος της ομάδας που εκπονεί τις μελέτες για την αποτίμηση της Χρηματοοικονομικής Εξέλιξης του Ελληνικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος, καθώς και της ομάδας που εκπόνησε τη μελέτη για το νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα για την Επικουρική Ασφάλιση.
Εποπτεύει τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, είναι μέλος της ομάδας δημιουργίας κανόνων σχετικά με τις δραστηριότητες και την εποπτεία τους και υπεύθυνη έργου της ομάδας των Εποπτών για τη διεξαγωγή των ασκήσεων αντοχής ακραίων καταστάσεων / Stress Tests της EIOPA, για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Είναι εκπρόσωπος στην Επιτροπή του Article 83 of the Staff Regulation της EUROSTAT, που αφορά το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των εργαζόμενων στην ΕΕ.
Το 2014, επί Ελληνικής Προεδρίας, ηταν μέλος της ομάδας εργασίας που επεξεργάστηκε στις Βρυξέλλες το σχέδιο της οδηγίας IORP II της Commission, για την επαγγελματική ασφάλιση (2341/2016). Επίσης την περίοδο 2021-2022 ήταν μέλος της επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών για τα PEPPs.
Διδάσκει, πρακτικές εφαρμογές στο μάθημα «Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα» της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, σε υποψήφιους προς πιστοποίηση Αναλογιστές.
Ήταν επί πολλά έτη, μέλος της Επιτροπής Ζωής καθώς και ομάδων εργασίας στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Fellow of Hellenic Actuarial Society (FHAS), Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Fellow of Hellenic Actuarial Society (FHAS), Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής