Φαίδων Ταμβακάκης

Φαίδων Ταμβακάκης

Συνιδρυτής & Πρόεδρος Δ.Σ., ALPHA TRUST 

M.A. in Investment & Finance, Exeter University. Μέλος Δ.Σ. σε διάφορες επιχειρήσεις και κοινωφελή ιδρύματα. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή