Φαίδων Ταμβακάκης

Φαίδων Ταμβακάκης

Πρόεδρος Δ.Σ. και Συνιδρυτής της ALPHA TRUST

Επαγγελματική εμπειρία άνω των τριάντα ετών στη διαχείριση κεφαλαίων.

Κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Αγγλικής Φιλολογίας από το American College of Greece και μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικών, από το Πανεπιστήμιο Exeter της Αγγλίας. Μετέχει σε Κοινωφελή Ιδρύματα και διάφορες επιχειρήσεις.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Δ.Σ. και Συνιδρυτής της ALPHA TRUST
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Δ.Σ. και Συνιδρυτής της ALPHA TRUST