Φλώρα Μπακοπούλου

Φλώρα Μπακοπούλου

Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, Υπουργείο Υγείας, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής-Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Η κ. Φλώρα Μπακοπούλου είναι Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής-Κλινικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής και της Φαρμακευτικής Σχολής του ΕΚΠΑ, διδάκτωρ Βιοφαρμακευτικής Φαρμακοκινητικής με ιατρική εξειδίκευση στην Κλινική Φαρμακολογία. Ειδικεύθηκε στην Παιδιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο και μετεκπαιδεύτηκε στην Εφηβική Ιατρική στις ΗΠΑ και στο ΕΚΠΑ. Είναι επιστημονική υπεύθυνη επί 15ετία στο τριτοβάθμιο Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, που φιλοξενεί από το 2010 την Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής. Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, στο Υπουργείο Υγείας (2020-σήμερα). Είναι εκπρόσωπος για τα φάρμακα στη Συντονιστική Ομάδα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στις υποομάδες για τη μεθοδολογία, τις αναδυόμενες τεχνολογίες υγείας και τις κοινές κλινικές αξιολογήσεις και διαβουλεύσεις. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Heads of Health Technology Assessment (HTA) Agencies Group (HAG) και της ομάδας εργασίας για την επικοινωνία (HAG Communication Working Group). 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, Υπουργείο Υγείας, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής-Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, Υπουργείο Υγείας, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής-Κλινικής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών