Φώτης Κουρμούσης

Φώτης Κουρμούσης

Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών

Ο Φώτης Κουρμούσης είναι Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών. Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μέλος του Συμβουλίου Ρευστότητας του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας, το οποίο παρακολουθεί τις νέες χρηματοδοτήσεις στην οικονομία. 

 Έχει αναλάβει το συντονισμό εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, με εστίαση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και στις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ). Τα σημαντικότερα έργα περιλαμβάνουν τη δημιουργία και εφαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων: 

 • πλατφόρμα του προγράμματος “Γέφυρα” που αφορά στην κρατική επιδότηση για 9 μήνες των δανείων 1ης κατοικίας ή επιχειρηματικών δανείων των οφειλετών που έχουν πληγεί οικονομικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
 • Νέος Νόμος περί αφερεγγυότητας: αναδιάρθρωση χρέους νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθώς και απαλλαγή χρέους (2η ευκαιρία) 
 • πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων – ελευθέρων επαγγελματιών – αγροτών – ομόρρυθμων εταίρων 
 • πλατφόρμα της προστασίας 1ης κατοικίας και Κρατικής επιδότησης των αντίστοιχων στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων 

Με σκοπό την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και την προαγωγή του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού έχει αναπτύξει ένα πανελλαδικό δίκτυο 50 Γραφείων Εξυπηρέτησης 

Οφειλετών που συμβουλεύουν και υποστηρίζουν δωρεάν τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Ειδικός Σύμβουλος αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (2003-2009), στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999-2002).  

Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος στα Υπουργεία: 

 • Οικονομικών για θέματα Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, καθώς και Πληροφοριακών Συστημάτων (2012-2015). 
 • Οικονομίας – Ανάπτυξης για θέματα Επενδύσεων (2011-2012). 
 • Περιβάλλοντος – Ενέργειας – Κλιματικής Αλλαγής (2009-2011) για θέματα πράσινης ανάπτυξης. 
 • Γεωργίας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική / Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. (2003). 

Μεταπτυχιακές σπουδές σε Στρατηγική και Ηγεσία στο Oxford SAID Business School, καθώς και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ALBA –American College of Greece. Μόνιμο διδακτικό προσωπικό (ΕΔΙΠ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2013-), όπου απέκτησε και PhD Μηχανικής. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα επιστημονικά άρθρα σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια συνέδρια. Σπούδασε Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
 • Profession
  Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
 • Profession
  Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Υπουργείο Οικονομικών