Γεώργιος Φιλιόπουλος

Γεώργιος Φιλιόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece 

O Γεώργιος Φιλιόπουλος ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E. (Enterprise Greece)», η οποία, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι αρμόδια για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών. Πριν την ανάληψη των προαναφερόμενων καθηκόντων, ο κ. Φιλιόπουλος είχε εργασθεί ως ανώτατο διευθυντικό στέλεχος σε εταιρείες και οργανισμούς στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα.
Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το HEC Paris, ΜΑ στις Διεθνείς Σχέσεις από το Fletcher School of Law and Diplomacy, ΜΑ στη δημοσιογραφία από το University of Memphis, και πρώτο πτυχίο στη Διαφήμιση από το Kansas State University.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece 
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece