Γεώργιος Γατόπουλος

Γεώργιος Γατόπουλος

Επικεφαλής Τμήματος Διεθνών Μακροοικονομικών και Χρηματοοικονομικών, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

Γεννήθηκε το 1980. Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο), στο London School of Economics (MSc) και στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης (Διδακτορικό). Ως οικονομολόγος στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει συντονίσει μελέτες σε θέματα σχετικά με τις αγορές εργασίας και κεφαλαίων, την κοινωνική ασφάλιση, το τραπεζικό σύστημα, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Την περίοδο 2010-2017 εργάστηκε ως οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην αντιπροσωπεία του οργανισμού στην Αθήνα. Στο πλαίσιο τριών προγραμμάτων στήριξης της Ελληνικής οικονομίας απέκτησε εμπειρία σε ανάλυση επιδράσεων πολιτικής, όπως από την εφαρμογή δομικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, προϊόντων, κεφαλαίων, τη δημόσια διοίκηση και το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έχει δημοσιεύσει έργο σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά όπως τα Journal of International Money and Finance, CESifo Economic Studies, European Research Studies. Έχει συνεισφέρει σε συλλογικές εκθέσεις που έχουν δημοσιευθεί από οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ και το ΙΟΒΕ. Από το 2017, διδάσκει οικονομικά στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree).

Λεπτομέρειες Ομιλητή