Γεώργιος Γιαννόπουλος

Γεώργιος Γιαννόπουλος

Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας, ΑΠΘ

Λεπτομέρειες Ομιλητή