Γεώργιος Ι. Κορμάς

Γεώργιος Ι. Κορμάς

Ανώτερος Γενικός Δ/ντής, Επικεφαλής του Group Real Estate του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς & Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate Μ.Α.Ε.

Ο κύριος Γεώργιος Ι. Κορμάς, είναι Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής του Group 

Real Estate του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. 

Είναι επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate και της Picar, θυγατρικές του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της 

Τράπεζας, συμμετέχει στη Ανώτερη Επιτροπή Πιστώσεων και Ανακτήσεων Πιστώσεων και σε άλλες επιτροπές σχετικές με διαχείριση ακίνητης περιουσίας και είναι μέλος 

συμβουλίων θυγατρικών και άλλων εταιρειών με τις οποίες σχετίζεται ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς. 

Ο κύριος Κορμάς έχει υπηρετήσει ως Σύμβουλος του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και παλαιότερα εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Είναι Ορκωτό Μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων (RICS) και κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος στη Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου 

Justus-Liebig-Universität Gießen της Γερμανίας. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ανώτερος Γενικός Δ/ντής, Επικεφαλής του Group Real Estate του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς & Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate Μ.Α.Ε.
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ανώτερος Γενικός Δ/ντής, Επικεφαλής του Group Real Estate του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς & Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate Μ.Α.Ε.