Γεώργιος Παπαδημητρίου

Γεώργιος Παπαδημητρίου

Λογιστής – Φοροτεχνικός, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, Εμπορικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Καρδίτσας

Ο Παπαδημητρίου Γεώργιος του  Θωμά, είναι Λογιστής–Φοροτεχνικός, (Ηρώων Πολυτεχνείου 16, Καρδίτσα, Τ.Κ. 43100, E: gpap[email protected]gmail.com, W: taxtutor.gr)  ειδικός σε θέματα φορολογίας Αγροτών, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Νομού Καρδίτσας (Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ., www.seelfok.gr), από το 2008 μέχρι και σήμερα, ενώ από το 2009 είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.).

Λεπτομέρειες Ομιλητή