Γεώργιος Ρουσόπουλος

Γεώργιος Ρουσόπουλος

Δρ. Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, ΕΕΠ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Γεώργιος Ρουσόπουλος είναι ειδικός επιστήμονας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συντονιστής του γραφείου Πληροφορικών Ελεγκτών. Εκπροσωπεί την Αρχή σε διάφορες υποομάδες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και έχει διατελέσει μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και ομάδων εργασίας νομοθετικού έργου. Έχει εργαστεί ως εξωτερικός ειδικός επιστήμονας για τον ENISA για τη σύνταξη αναφορών και μελετών ενώ συμμετείχε σε διάφορα Ευρωπαϊκά έργα διδυμοποίησης και παροχής τεχνικής βοήθειας σε χώρες της ΕΕ και σε χώρες υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ. Πριν την απασχόλησή του στην Αρχή ήταν ερευνητής και διδάσκων με ανάθεση, στο ΕΜΠ. Διαθέτει δίπλωμα Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών και διδακτορικό στην Πληροφορική από το ΕΜΠ.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Δρ. Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, ΕΕΠ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Δρ. Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής, ΕΕΠ Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα