Γεώργιος Στεφανόπουλος

Γεώργιος Στεφανόπουλος

πρώην Ειδικός Συνεργάτης, Υπουργείο Υγείας

Ο Γεώργιος Στεφανόπουλος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ του ΕΜΠ & κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στους τομείς σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, εθνικών εφαρμογών και υπηρεσιών ψηφιακής υγείας. Επί τετραετίας (2015-2019) υπήρξε Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργείου Υγείας συμβάλλοντας στη σχεδίαση του Οδικού Χάρτη Ηλεκτρονικής Υγείας, στη διαμόρφωση των ψηφιακών έργων του Υπουργείου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και τεχνικής βοήθειας μέσω του προγράμματος SRSP. Συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του eHealth Network και σε σημαντικές επιτροπές του Υπουργείου Υγείας. Τη διετία 2017-2919, υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Σήμερα κινείται επαγγελματικά στον τομέα του Program Management αξιοποιώντας την πολύπλευρη γνώση του στους τομείς των διαδικασιών, των συστημάτων, των υπηρεσιών και των πολιτικών υγείας. Αποτελεί έναν εκ των συνιδρυτών της εταιρείας αναλύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών Reformed η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των υπηρεσιών υγείας, με σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων αναλύσεων σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    πρώην Ειδικός Συνεργάτης, Υπουργείο Υγείας
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    πρώην Ειδικός Συνεργάτης, Υπουργείο Υγείας