Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Γεράσιμος Γεωργόπουλος

Προϊστάμενος Μονάδας Εταιρικού Δικαίου, Υπουργείο Ανάπτυξης

Ο Γεράσιμος Γεωργόπουλος είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» με ειδίκευση στην «Τραπεζική & Χρηματοοικονομική» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Είναι μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικών Ελέγχων (ΣΠΕ) της ΕΛΤΕ και παράλληλα μέλος της Ευρωπαϊκής Λογιστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Λογιστικής Οδηγίας (2013/34/ΕΕ) οι οποίες εκδίδουν γνώμη και πρότυπα για την λογιστική τυποποίηση σε επίπεδο Ε.Ε. τόσο για την υιοθέτηση κανόνων των ΔΠΧΠ όσο και για τα Ευρωπαικά Λογιστικά Πρότυπα.

Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα εταιρικού δικαίου (company law), ετήσιων λογαριασμών και συναφών εκθέσεων, μητρώα εταιρειών (Business Registers) μετασχηματισμού επιχειρήσεων (M&A’s), λογιστικής τυποποίησης αλλά και σε ειδικότερα ζητήματα όπως fintech, βιώσιμη χρηματοδότηση, ESG’s και πράσινα ομόλογα. Έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ και την Παγκόσμια Τράπέζα και έχει προσφέρει τεχνική βοήθεια στις ανωτέρω θεματικές σε πολλές χώρες του κόσμου μέσω ειδικών προγραμμάτων.

Από το 2014 έχει τοποθετηθεί Προϊστάμενος της Μονάδας Θεσμικών Ρυθμίσεων Εταιρειών (Εταιρικού Δικαίου) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και έχει εργαστεί σε σημαντικές θέσεις στον ιδιωτικό τομέα (HSBC Bank Plc., BP Hellas S.A., Mobil Oil Hellas S.A., Alpha Finance). Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο κοριτσιών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊστάμενος Μονάδας Εταιρικού Δικαίου, Υπουργείο Ανάπτυξης
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊστάμενος Μονάδας Εταιρικού Δικαίου, Υπουργείο Ανάπτυξης