Γιάννης Κυριόπουλος

Γιάννης Κυριόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Ο Γιάννης Κυριόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (MD) και ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές του Σπουδές στα Οικονομικά της Υγείας και Κοινωνική Πολιτική (MSc DEA) στο Πανεπιστήμιο Paris VII και στην Δημόσια Υγεία (M.Sc DEA), Πανεπιστήμιο Paris VII. Πραγματοποίησε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (PhD) στα Οικονομικά της Υγείας και Επιδημιολογία. Από το 1985 είναι Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Διευθυντής του Τομέα των Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, έχει διατελέσει για μακρό χρονικό Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και έχει εκλεγεί τέσσερεις φορές Κοσμήτωρ της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (1994 –1996, 1996- 1998, 2009-2011). Επίσης είναι Επισκέπτης Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Σχολή Νοσηλευτριών του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει, ακόμη, διατελέσει Σύμβουλος των Ελληνικών Κυβερνήσεων, Έκτακτος Σύμβουλος στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Έκτακτος Σύμβουλος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ως εμπειρογνώμων και σύμβουλος έχει αναπτύξει ευρεία δραστηριότητα στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, ενώ διατέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος των Ερευνητικών Προγραμμάτων INTERREG I, II, III, με σκοπό τη συνεργασία των όμορων κρατών για τη διαχείριση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε ζητήματα δημόσιας υγείας. Παράλληλα, έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος στα Ερευνητικά Προγράμματα DAC, μέσω των οποίων αναπτύχθηκαν επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τις χώρες του Ευξείνου Πόντου.

Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από διεθνείς οργανισμούς, όπως από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (European Year for Occupational Health, 1993 και Ecoman: a computer-based training tool, distinguish product 1997). Tα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Οικονομικά της Υγείας (Χρηματοδότηση της Υγειονομικής Περίθαλψης, Προγραμματισμένες Αγορές στον Τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης, Μακροοικονομική Ανάλυση στον Τομέα της Υγείας), στις Πολιτικές Υγείας (Πολιτικές Συγκράτησης του Κόστους, Ελεγχόμενος Ανταγωνισμός στις Αγορές της Υγειονομικής Περίθαλψης, Προγράμματα Ελεγχόμενης Φροντίδας) και στην Κοινωνική Πολιτική και Ασφάλιση (Ασφάλιση Υγείας, Μεταρρυθμίσεις στην Κοινωνική Ασφάλιση, Ισότητα και Αποδοτικότητα).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας