Γιάννης Νεοκοσμίδης

Δρ. Γιάννης Νεοκοσμίδης

Επικεφαλής διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ

Ο Δρ. Ιωάννης Νεοκοσμίδης εργάζεται στον χρηματοοικονομικό κλάδο τα τελευταία δώδεκα έτη, με κύρια ενασχόληση τα πεδία της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Αντιστάθμισης Κινδύνου. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Newcastle University Upon Tyne UK το 2008 ( MSc in International Economic and Finance). Η εργασία του στο πεδίο του “Volatility Modelling” βραβεύτηκε από την Barclays την ίδια χρονιά. Το 2016 χρίστηκε Διδάκτορας Χρηματοοικονομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2013, ο Ιωάννης Νεοκοσμίδης εντάχθηκε στο τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας της Euroxx, όπου και έλαβε τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Risk Management and PAM, συμβάλλοντας καθοριστικά ώστε η εταιρία να πετύχει τους στόχους της. Από το 2018 υπηρετεί το τμήμα από την θέση του Επικεφαλής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Το 2017 διετέλεσε ως εξωτερικός Καθηγητής στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από τον Φεβρουάριο του 2019 διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του BCA College ως εισηγητής Χρηματοοικονομικής.

Λεπτομέρειες Ομιλητή