Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, MD

Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, MD

Site Relationship and Excellence Partner, Global Site and Study Operations Pfizer Global Product Development

Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος αποφοίτησε από την Ιατρική σχολή του ΑΠΘ το 1992 και μετά την εκπαίδευση στη ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας εργάστηκε στα Ηπατολογικά Τμήματα 2 ιδιωτικών κλινικών έως το 2009. Από το 1996 έως το 2009 διετέλεσε Συν-ερευνητής σε 17 κλινικές δοκιμές Φάσης ΙΙ-ΙΙΙ και παράλληλα εκπαιδευτής στελεχών CRO και φαρμακευτικής εταιρίας. Από το 2003 έως 2005 διετέλεσε υπεύθυνος για την ιατρική επίβλεψη σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων κλινικής δοκιμής Φάσης ΙΙ της εταιρείας Wyeth στην Κύπρο. Από το 2009 έως το 2016 διετέλεσε υπεύθυνος για την Ιατρική Επίβλεψη κλινικών δοκιμών υψηλού κινδύνου σε Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρο της Pfizer. Από το 2016 έως το 2019 διενεργούσε επιχειρησιακή επίβλεψη κλινικών δοκιμών στη Ελλάδα και ιατρική επιτήρηση κλινικών δοκιμών της Pfizer που διενεργούνταν στην Ελλάδα και σε Δυτική Ευρώπη. Από το 2019 διατελεί υπεύθυνος για την επιτήρηση αριστείας και επιχειρησιακής εκτέλεσης παρεμβατικών κλινικών δοκιμών της Pfizer στην Ελλάδα.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Site Relationship and Excellence Partner, Global Site and Study Operations Pfizer Global Product Development
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Site Relationship and Excellence Partner, Global Site and Study Operations Pfizer Global Product Development