Γιώργος Γιακουμάκης

Γιώργος Γιακουμάκης

Υπεύθυνος πρωτοβουλίας EquiFund, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Επί του παρόντος, στις αρμοδιότητές του συγκαταλέγονται η υλοποίηση του EquiFund και η προώθηση των δραστηριοτήτων του ΕΤαΕ στην Ελλάδα.

Εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων από το 2001, όπου αρχικά ήταν επιφορτισμένος με τον οικονομικό έλεγχο ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων που κάλυπτε δυο διακριτές δραστηριότητες (επιχειρηματικά κεφάλαια και εγγυήσεις) και είχε πανευρωπαϊκή εστίαση. Το 2006, μετατέθηκε στο γραφείο Αθηνών για την υλοποίηση του προγράμματος JEREMIE. Έχει συνεισφέρει στην εφαρμογή παρόμοιων πρωτοβουλιών στη Λιθουανία, τη Λετονία, την Κύπρο και τη Σλοβακία. Στη συνέχεια, επέβλεψε την εφαρμογή του προγράμματος JEREMIE Βουλγαρίας από το γραφείο Σόφιας. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή χρηματοοικονομικών εργαλείων στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τσεχία. Είναι κάτοχος MA στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και MSc Χρηματοοικονομικών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Υπεύθυνος πρωτοβουλίας EquiFund, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Υπεύθυνος πρωτοβουλίας EquiFund, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων