Γιώργος Κακουλίδης

Γιώργος Κακουλίδης

Πρόεδρος, Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ) & CEO, Αpollo AE

Ο Γιώργος Κακουλίδης είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Apollo ΑΕ (www.apollo.gr), εταιρεία πληροφορικής στον τομέα της Υγείας, με πολυετή εμπειρία στην συμβουλευτική και υλοποίηση έργων διαλειτουργικότητας (HL7, CDA, FHIR κλπ.). Σχεδιάζει και συμμετέχει σε επιχειρηματικά σχέδια εθνικής και ιδιωτικής τεχνολογικής ανάπτυξης στους τομείς της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Κύριο μέλημά του είναι η ανάπτυξη νέων σύγχρονων υπηρεσιών ή η βελτίωση υπαρχόντων, η σύγχρονη και λειτουργική σχεδίαση εξατομικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας και η σωστή παρακολούθηση των διοικητικών και οικονομικών παραμέτρων για τη σωστή λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων. Στόχος του είναι η συνεχής παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι εμπνευστής και ιδρυτικό μέλος του ΕΣΠΥ – Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (Hellenic Health Informatics Association) www.espy.org.gr και διατηρεί την θέση του Προέδρου.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Open Health Alliance (www.ohanet.gr), ενός δικτύου (σωματειακού χαρακτήρα) που προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες οργάνωσης και υποστήριξης σε εκατοντάδες ιατρούς σε εθνικό επίπεδο. Κατέχει τη θέση του Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Open Health Alliance είναι μια μη κερδοσκοπική επαγγελματική οργάνωση για τους γιατρούς, τους προμηθευτές υγειονομικής περίθαλψης και τους ασθενείς και ακολουθεί το επιχειρησιακό πρότυπο ενός Οργανισμού Διαχείρισης της Υγείας. Το χαρτοφυλάκιο της διαθέτει ένα σύνολο καθορισμένων ιατρών και εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης και προσφέρει μια άκρως ανταγωνιστική σειρά υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε μεγάλους οργανισμούς / εταιρείες και άλλα δίκτυα που προσανατολίζονται στην υγεία.

Είναι εμπνευστής και ιδρυτικό μέλος του HL7 Hellas (www.hl7.org.gr), αντιπρόεδρος για πολλά χρόνια, γενικός διευθυντής και τώρα είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η τελευταία επαγγελματική του εξέλιξη είναι η δημιουργία του Asklepieia Health Cluster, ένας Συνεργατικός Σχηματισμός (Cluster) καινοτομίας με αντικείμενο τον Ιατρικό Τουρισμό που αποτελεί την πρώτη οργανωμένη και συντονισμένη δράση εξωστρέφειας μεγάλου βεληνεκούς στον χώρο της Υγείας στην χώρας μας. Δημιουργείται από παρόχους υπηρεσιών υγείας, επιχειρήσεις του τομέα της υγείας και του τουρισμού, ερευνητικά ιδρύματα,  με σκοπό να καταστεί η Ελλάδα προορισμός Ιατρικού Τουρισμού.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος, Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ) & CEO, Αpollo AE
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος, Ελληνικός Σύνδεσμος Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ) & CEO, Αpollo AE