Γιώργος Κεντούρης

Γιώργος Κεντούρης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος AON Solutions Greece

Ο Γιώργος Κεντούρης είναι ιδρυτικό μέλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της AON Solutions στα γραφεία της Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι αδειούχος αναλογιστής, υπεύθυνος για την παροχή αναλογιστικών και επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Ταμεία Επαγγελματικής ασφάλισης προσωπικού για τις αγορές της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ο Γιώργος είναι υπεύθυνος αναλογιστής στα ΤΕΑ Johnson & Johnson, Accenture, Χρηματιστηρίου Αθηνών και Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς καθώς και μέλος της επενδυτικής επιτροπής των ΤΕΑ Accenture και Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς. Επίσης είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του διασυνοριακού, πολύ-εργοδοτικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης της ΑΟΝ στην Κύπρο 

Λεπτομέρειες Ομιλητή