Γιώργος Πιτσιλής

Γιώργος Πιτσιλής

Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

O Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είναι επιτυχημένος Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (Δικηγόρος από το 2000).

Έχει αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία έλαβε και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο. Είναι επίσης κάτοχος DEA Φορολογικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Pantheon – Sorbonne (Paris I).

Ειδικεύεται και έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε όλο το φάσμα του  Φορολογικού Δικαίου, Ελληνικού,  Διεθνούς και Ευρωπαϊκού.

Είναι μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών (2008).

Είναι επίσης ομιλητής σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες σχετικές με το Ελληνικό και Διεθνές Δίκαιο.

Υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Φορολογικών Διοικήσεων (Intra-European Organization of ΙΟΤΑ) για τις θητείες 2019-2020 και 2020-2021 και επί του παρόντος είναι μέλος του Προεδρείου του Forum των Φορολογικών Διοικήσεων του ΟΟΣΑ (OECD FTA Bureau).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)