Γιώργος Στρατόπουλος

Γιώργος Στρατόπουλος

Μέλος Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Κ.Α. & Ειδικός Σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μέλος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) και Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας. Από το 1998, εργάστηκε σε εταιρίες διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ως χρηματοοικονομικός αναλυτής, διαχειριστής χαρτοφυλακίων και διευθυντής επενδύσεων. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Millenniun ΑΕΔΑΚ (2009-2014) ενώ έχει συνιδρύσει και συμμετάσχει στη διοίκηση δύο εταιρειών, στον κλάδο των ΑΠΕ και της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής. Διαθέτει πιστοποίηση διαχείρισης χαρτοφυλακίου από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πιστοποίηση ειδικού διαπραγματευτή επί παραγώγων προϊόντων από το Χρηματιστήριο Αθηνών και διεθνή πιστοποίηση διαχειριστή χρηματοοικονομικών κινδύνων (FRM) από το Global Association of Risk Professionals (GARP). Απόφοιτος του τμήματος Φυσικής Ε.Κ.Π.Α., κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) στη Φυσική Υψηλών Ενεργειών από το Πανεπιστήμιο Durham και διδακτορικού (PhD) στη Θεωρητική Φυσική από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.”

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Μέλος Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Κ.Α. & Ειδικός Σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Μέλος Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Κ.Α. & Ειδικός Σύμβουλος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων