Γιώργος Κεντούρης

Γιώργος Κεντούρης

Αδειούχος Αναλογιστής FHAS, Αντιπρόεδρος, AON Hewitt (Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία)

Ο Γιώργος Κεντούρης είναι αδειούχος αναλογιστής, ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος της εταιρίας AON Hewitt, στα γραφεία της Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας. Είναι υπεύθυνος για την παροχή αναλογιστικών και επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Ταμεία Επαγγελματικής ασφάλισης προσωπικού για τις αγορές της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ο Γιώργος είναι υπεύθυνος αναλογιστής στα ΤΕΑ Johnson & Johnson και Accenture και μέλος της επενδυτικής επιτροπής του ΤΕΑ Accenture στην Ελλάδα. Επίσης είναι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του διασυνοριακού, πολύ-εργοδοτικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης της ΑΟΝ στην Κύπρο.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αδειούχος Αναλογιστής FHAS, Αντιπρόεδρος, AON Hewitt (Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αδειούχος Αναλογιστής FHAS, Αντιπρόεδρος, AON Hewitt (Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία)