Γιώργος Σκιαδόπουλος

Γιώργος Σκιαδόπουλος

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Queen Mary University of London, Διευθυντής, Institute of Finance and Financial Regulation & Εξωτερικός Ανεξάρτητος Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ

Ο Γιώργος Σκιαδόπουλος είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στη Σχολή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής του Queen Mary University of London. Είναι Διευθυντής και συν-ιδρυτής του Institute of Finance and Financial Regulation και Honorary Senior Visiting Fellow στο Bayes Business School του City, University of London. Είναι μέλος της ομάδας οικονομικών συμβούλων της European Securities Markets Authority (ESMA) και εξωτερικός ανεξάρτητος ακαδημαϊκός σύμβουλος της IOLCUS Investments. Έχει διατελέσει σύμβουλος σε οργανισμούς και έχει δημοσιεύσει σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά. Η έρευνα του έχει λάβει της προσοχής του διεθνούς Τύπου, των επαγγελματιών και έχει χρηματοδοτηθεί από εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων και των Chicago Mercantile Exchange Foundation Group και J.P. Morgan Research Centre in Commodities. Κατέχει διδακτορικό από το University of Warwick, M.Sc. in Mathematical Economics and Econometrics από το London School of Economics, και πτυχίο στα οικονομικά (με τον υψηλότερο βαθμό αποφοίτησης στην τάξη του) από το ΟΠΑ.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Queen Mary University of London, Διευθυντής, Institute of Finance and Financial Regulation & Εξωτερικός Ανεξάρτητος Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Queen Mary University of London, Διευθυντής, Institute of Finance and Financial Regulation & Εξωτερικός Ανεξάρτητος Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, Iolcus Investments ΑΕΔΟΕΕ