Γρηγόρης Πολίτης

Γρηγόρης Πολίτης

Διευθυντής Διεύθυνσης Καρτών και Χρηματοδοτήσεων ιδιωτών, Alpha Bank

Ο Γρηγόρης Πολίτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) από το University of Wales, Cardiff Business School. Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2001. Έχει συμβάλει από διάφορες θέσεις στην ανάπτυξη των προϊόντων καρτών, στην αποκλειστική συνεργασία με την American Express καθώς και στην δημιουργία και ανάπτυξη του Προγράμματος Επιβράβευσης Bonus. Tο 2012 ανέλαβε Διευθυντής στην Διεύθυνση Καρτών και από το 2019 ανέλαβε επίσης και επικεφαλής των προϊόντων Στεγαστικών και Καταναλωτικών Δανείων της Τράπεζας.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής Διεύθυνσης Καρτών και Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτών, Alpha Bank
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής Διεύθυνσης Καρτών και Χρηματοδοτήσεων Ιδιωτών, Alpha Bank