Ιάκωβος Γιαννακλής

Ιάκωβος Γιαννακλής

Γενικός Διευθυντής Retail Banking, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, Eurobank Ελλάδος

Ο κ. Ι. Γιαννακλής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Το 1994 εντάχθηκε στην Eurobank, αρχικά ως στέλεχος του Δικτύου Καταστημάτων, και μετέπειτα ανέλαβε διάφορες θέσεις ευθύνης στη Διοίκηση του Δικτύου. Έχει διατελέσει Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης και Ανάπτυξης Πελατείας (2004-2009). Από το 2009 διετέλεσε Επικεφαλής Τομέα στο Δίκτυο Καταστημάτων και Επικεφαλής Τομέα Εμπορικής Ανάπτυξης Δικτύου Καταστημάτων, ενώ το 2014 ανέλαβε Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων. To 2016 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Retail Banking.

Είναι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, της Εκτελεστικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, της Επιτροπής Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού του Ομίλου (G-ALCO), της Κεντρικής Επιτροπής Πιστοδοτήσεων. Επιπλέον, είναι μέλος του People Advisory Committee, Regulatory Matters Committee, της Επιτροπής Προϊόντων και Υπηρεσιών και μέλος του ΔΣ της Εurolife FFH Insurance Group Aνώνυμος Eταιρεία Συμμετοχών, του ΔΣ της Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων και του ΔΣ της Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής.

Είναι κάτοχος πτυχίου Business Administration από το City University of Seattle και κάτοχος Μεταπτυχιακού (MBA) από το University of Indianapolis.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός Διευθυντής Retail Banking, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, Eurobank Ελλάδος
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός Διευθυντής Retail Banking, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, Eurobank Ελλάδος