Ιωάννα Τσιάμη, MSc

Ιωάννα Τσιάμη, MSc

Medical Affairs Enterprise Accounts Greece & Israel, Medtronic

Απόφοιτη του τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφαρμοσμένη Γενετική & Βιοτεχνολογία στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εργάζεται εδώ και 12 έτη στην πολυεθνική εταιρεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων Medtronic με μεγάλη εμπειρία σε όλο το εύρος δραστηριοτήτων του τμήματος Clinical Research & Medical Science της εταιρείας. Έχει αναλάβει ρόλους εντός της εταιρείας μεταξύ των οποίων επιτήρηση κλινικών μελετών, διαχείριση κλινικών μελετών, διαχείριση physician initiated research, διαχείριση σε επίπεδο ΕΜΕΑ των Επιστημονικών Υπηρεσιών της εταιρείας.

Το τελευταίο έτος κατέχει τον ρόλο της Medical Affairs για την Ελλάδα και το Ισραήλ έχοντας ως κύρια δραστηριότητα την προώθηση στρατηγικών συνεργασιών επιστημονικού ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Medical Affairs Enterprise Accounts Greece & Israel, Medtronic
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Medical Affairs Enterprise Accounts Greece & Israel, Medtronic