Ιωάννης Αλεξάκης

Ιωάννης Αλεξάκης

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Επιτελικού Σχεδιασμού, Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο κ. Ιωάννης Αλεξάκης (LLB, LLM, ISO 2700LA, CISM) είναι Γενικός Διευθυντής Επιτελικού Σχεδιασμού στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (NCSA/MDG). Ειδικεύεται σε στρατηγικές και ρυθμιστικές προτεραιότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, καθώς και στο συντονισμό έργων κυβερνοασφάλειας εθνικής εμβέλειας, όπως η παρακολούθηση εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας 2020-2025. Μεταξύ άλλων, συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στα κύρια ευρωπαϊκά όργανα για τη χάραξη πολιτικής στην κυβερνοασφάλεια. Έχει έντονο ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας, την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και την προστασία της ιδιωτικότητας στον κυβερνοχώρο, διαθέτοντας σχετικό επιστημονικό υπόβαθρο, επαγγελματικές πιστοποιήσεις και εργασιακή εμπειρία.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Επιτελικού Σχεδιασμού, Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Επιτελικού Σχεδιασμού, Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης