Ιωάννης Θ. Κούτσικος, MD, PhD

Ιωάννης Θ. Κούτσικος, MD, PhD

Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν & Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ)

Ο Δρ Ιωάννης Κούτσικος γεννήθηκε το 1971 στην Άρτα. Ολοκλήρωσε τις Ιατρικές του σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1996 αποφοιτώντας από την Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) ως Ανθυπολοχαγός. Έλαβε την ειδίκευσή του στην Πυρηνική Ιατρική το 2004 και την διδακτορική του διατριβή στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 2008. Μετά την ειδικότητά του, απέκτησε εξειδίκευση στη Θεραπευτική Πυρηνική Ιατρική, τη Νευρολογία και την PET/CT. Είναι Διευθυντής του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Πυρηνικής Ιατρικής στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. Ο Δρ Κούτσικος έχει ένα ευρύ φάσμα εθνικών και διεθνών δραστηριοτήτων, ενώ είναι κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά.

 

Από το 2019 είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης. Κύριος στόχος του από τη θέση αυτή είναι η εξωστρέφεια της Ειδικότητας, ενώ το όραμά του είναι η προώθηση της υβριδικής απεικόνισης (τόσο SPECT/CT όσο και PET/CT) και των θεραπευτικών εφαρμογών της Πυρηνικής Ιατρικής.

 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν & Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ) 
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Πυρηνικής Ιατρικής, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν & Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ)