Ιωάννης Βεργίνης

Ιωάννης Βεργίνης

Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Business Development, Brand Ambassador

 

Ο Γιάννης Βεργίνης είναι επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο των Εξαγωγών και των Παραγωγικών Επιχειρήσεων περισσότερο από 40 χρόνια.

Εκλέγεται για πολλά χρόνια στα Διοικητικά Συμβούλια του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και έχει θητεύσει ως Αντιπρόεδρος και ως Γενικός Γραμματέας, και ως Έφορος (ΣΒΒΕ). Από το 2017 είναι ο Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος του ΕΒΕΘ.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Αναπτύξεως.

Είναι ο Επίτιμος Πρόξενος του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα από το 2005.

Είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος στην Link Technologies AE, Brand Ambassador στην Lykos, Σύμβουλος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Cosmos Business Systems κ.α.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δρομέα ΑΒΕΕΑ, της Βογιατζόγλου Systems Α.Ε. της THERMI AE, της INDEV AE, της DIGICUBA AE.

Ήταν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ HELEXPO AE, του Διαβαλκανικού Παρευξείνιου Επιχειρηματικού Κέντρου, του Βιομηχανικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΒΙ.ΠΑ.ΘΕ.

Ήταν εκπρόσωπος του ΕΒΕΘ και του ΣΒΒΕ στο Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Βιομηχανίας, στον ΟΠΕ, στο ΚΕΠΑ, στον ΕΛΟΤ, στην ΕΤΒΑ, στο Εθνικό Σχέδιο για την Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στην μόνιμη επιτροπή των Ενώσεων των παραγωγικών Φορέων, στο Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών, στην Μόνιμη Επιτροπή για την απλούστευση και διευκόλυνση των διαδικασιών του Διεθνούς Εμπορίου( Hellenic Trade Pro), σε Επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών, της Οικονομικής Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης κ.α.

Συμμετείχε ως εκπρόσωπος των Φορέων σε επίσημες, Προεδρικές, Κυβερνητικές και επιχειρηματικές Αποστολές σε δεκάδες χώρες στο Εξωτερικό, όπως και σε δεκάδες προπαρασκευαστικές συναντήσεις Διμερών Διυπουργικών Επιτροπών, του Υπουργείου Εξωτερικών και Χωρών του Εξωτερικού. Ήταν Ομιλητής σε συνέδρια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργείου Οικονομικών, Πανεπιστημίων, Οικονομικών Σχολών και μέλος των Διμερών Επιμελητηρίων (Ελληνο-Αφρικανικό, Αμερικανικό, Γερμανικό, Ιταλικό).

Κατάγεται από την Θεσσαλονίκη, είναι Πτυχιούχος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, τμήμα Οικονομικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μιλάει Αγγλικά.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Business Development, Brand Ambassador
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Business Development, Brand Ambassador