Ιωάννης Υφαντόπουλος

Ιωάννης Υφαντόπουλος

Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α.

Λεπτομέρειες Ομιλητή