Ιωσήφ Παπαδογιάννης

Ιωσήφ Παπαδογιάννης

Διευθυντής Επενδύσεων και μέλος Δ.Σ., ALPHA TRUST

Έχει 30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό τομέα και εργάζεται στην ALPHA TRUST από το 1998. Διαθέτει μακρόχρονη και σημαντική εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης θεσμικών χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων ασφαλιστικών ταμείων ειδικότερα.

B.A. Economics, Οικονομικό Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, MSc Project Analysis Finance & Investments, University of York, Ηνωμένο Βασίλειο.

Λεπτομέρειες Ομιλητή