Ιουλία Στελλάτου

Ιουλία Στελλάτου

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Λεπτομέρειες Ομιλητή