Ιουλία Στελλάτου

Ιουλία Στελλάτου

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων