Ηρακλής Μπαμπλέκος

Ηρακλής Μπαμπλέκος

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ

Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ από τον Ιούλιο του 2008 και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1990 ως στέλεχος της Δ/νσης Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury) της Τράπεζας Εργασίας. Το 1996 μετακινήθηκε στην Bank of America αναλαμβάνοντας τη θέση του Vice President και καθήκοντα Head of Interest Rate Trading (υπεύθυνος για τη συνολική συναλλακτική δραστηριότητα). Το 2000 ανέλαβε Chief Dealer στην Δ/νση Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury) στην Ελληνική Τράπεζα Ltd με ανάλογα καθήκοντα. Το 2001 μετακινήθηκε στην ING Πειραιώς ΑΕΔΑΚ αναλαμβάνοντας καθήκοντα Διευθυντή Επενδύσεων. Έχει διατελέσει Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στην Piraeus Asset Management Europe (2008 – 2019) και Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (2014 – 2020).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ