Κάλλια Αναστασοπούλου

Κάλλια Αναστασοπούλου

Προϊσταμένη τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης, Μέλος Επιτροπής Λογαριασμού, 7η ΥΠΕ Κρήτης

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊσταμένη τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης, Μέλος Επιτροπής Λογαριασμού, 7η ΥΠΕ Κρήτης
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊσταμένη τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης, Μέλος Επιτροπής Λογαριασμού, 7η ΥΠΕ Κρήτης