Κατερίνα Γλαβά

Κατερίνα Γλαβά

Consulting Partner, Financial Services Industry Leader, Deloitte

Η Κατερίνα Γλαβά είναι Senior Partner στο τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte Ελλάδος και επικεφαλής του κλάδου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών. Διαθέτει 30 χρόνια σημαντικής επαγγελματικής εμπειρίας στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, αλλά και σε κλάδους όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και το δημόσιο.  

 

Ειδικεύεται σε έργα επιχειρηματικού μετασχηματισμού με στόχο την μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, την μείωση κόστους και την ανάπτυξη της ψηφιακής ατζέντας για πλήθος πελατών. Επιπλέον, ασχολείται με τον σχεδιασμό λειτουργικών μοντέλων, την αξιολόγηση και τον μετασχηματισμό και την αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, τον εκσυγχρονισμό των εφαρμογών, την μετάβαση σε λύσεις cloud, την οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων για την λήψη μετρήσιμων βελτιώσεων της επιχειρηματικής απόδοσης με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Consulting Partner, Financial Services Industry Leader, Deloitte
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Consulting Partner, Financial Services Industry Leader, Deloitte