Κιάρα Κόντη

Κιάρα Κόντη

Director, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΕΥ Ελλάδος

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Director, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΕΥ Ελλάδος
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Director, Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΕΥ Ελλάδος